Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Mã trường: GD61

 

……….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: : Vo Van Ngan Str. 1; Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone: (+84.8) 38968641 (Administration) – (+84-8) 38961333 (Academic Affairs)
E-mail: ic@hcmute.edu.vn