Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Mã trường: CT29

…….

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 821.2868;
Website: caothang.edu.vn
Email: ktcaothang@caothang.edu.vn