Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và QT doanh nghiệp

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và QT doanh nghiệp
Mã trường: GD05

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Khu phố 1, Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 5 413.5029; 5 414.1101 (xin số 105)
Website: www.ctim.edu.vn
Email: daotao@ctim.edu.vn