Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh
Mã trường: 0213

 

……

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3.822.5969; 3.829.2648
Website: ats.edu.vn
Email: thktnn@hcm.fpt.vn