Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm
Mã trường: NN01

 

……..

 

=======================================================================================

Địa chỉ: Số 296, Lưu Hữu Phước, Phường 15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3 875.6993
Website: hftc.edu.vn
Email: pdt.cnlttp@gmail.com