Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Mã trường: CT37

 

……..

 

=======================================================================================

Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Tel:083.8940390 – Fax:083.8946268