Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ
Mã trường: YT02

 

…….
===============================

Địa chỉ: số 245 Lương Thế Vinh-Hà Nội
ĐT: 04.35531254 – 04.38542351
Website: http://www.nimpe.vn
Email: truongytdvn@gmail.com