Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác
Mã trường: 0136

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 282A, Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, HN
Tel: (04) 3.559.2084;
Website: lehuutrac.edu.vn
E mail: le_huutrac@yahoo.com