Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Điều dưỡng Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Điều dưỡng Hà Nội
Mã trường: 0150

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Phú Mỹ, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 2 242.7786;
Website: htnc.edu.vn
Email: dieuduong@htnc.edu.vn