Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội
Mã trường: 0134

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 2 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 3.716.5260; 3.717.1438
Website: thxaydung.com
Email: tc-xaydung@hanoiedu.vn