Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội
Mã truongf: 0103

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 76 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Tel: (04) 3.650.0736
Website: congnghehanoi.edu.vn
Email: tc-congnghehn@hanoiedu.vn