Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: CT35

 

……
=======================================================================================

Phòng Trực Tuyển sinh P.103 Nhà A5
Điện thoại: 04.37650051 hoặc 04.37655121 (Máy lẻ 224).
Địa chỉ: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Xã Minh Khai – Huyện Từ Liêm – Thành phố Hà Nội (Km13 đường 32 Hà Nội – Sơn Tây).