Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
Mã trường: XD12

 

………
=========================================

Địa chỉ: Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (04) 6 265.2629
Website: www.cdxd1.edu.vn
Email: cdxd09@yahoo.com.vn