Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 26/05/2017

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I
Mã trường: 0119

 

……..

 
=======================================================================================

Dịa chỉ: Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3.557.1223; 3.557.1224
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn
Website: ktkthn1.edu.vn


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn