Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội
Mã trường: 0117

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 55/29, Khương Hạ. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3.557.5689
Email: tcktktcnhanoi@hanoiedu.vn