Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội
Mã trường: 0151

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội
Tel: (04) 3 574.6826
Website: bachkhoahn.edu.vn
Email:infp@bachkhoahn.edu.vn