Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội
Mã trường: GD67

 

…………

 
=======================================================================================

Địa chỉ B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại +84-(0)4.8694821
Website: www.hou.edu.vn