Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Mã trường: GD52

 

…………

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 29 A ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà nội
Điện thoại: 04- 3.6336507,
Email: admin@hubt.edu.vn