Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công đoàn

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công đoàn
Mã trường: TL01

 

……………

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 043.8573204
Fax: 043.8517084
Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn