Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ
Mã trường: NN16

 

……….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Tel: (04) 3 350.2905; 3 360.7012
Website: http://vcard.edu.com
Email: vcard@gmail.com