Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội
Mã trường: GD18

 

……….

 
=======================================================================================

Số 233 đường Khương Trung mới, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3 557.7501
Fax: (04) 3 557.6629
Website: www.hanetco.edu.vn