Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
Mã trường: NN08

 

………..

 
=======================================================================================

CS 1: Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
CS 2: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
CS 3: Văn Giang, Hưng Yên
Tel: (04) 3 884.3325
Website: hncte.edu.vn