Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Mã trường: XD03

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3 858.5141
Email: ngoclh@vnn.vn