Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường
Mã trường: 0126

 

…….

 
=======================================================================================

Số 45 nhà B, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 6.269.3288; 6.269.6242; 6.287.3134
Website: http://www.enre.edu.vn
Email: ktm@hanoiedu.vn