Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung
Mã trường: 0121

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Tổ 14, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
Tel: (04) 3.875.2265; 3.875.2376;
Email: tc-ktktqtrung@hanoiedu.vn