Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đông Á

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đông Á
Mã trường: 0118

 

…….

 
======================================================================================

CS1: Số 9, Quốc Lộ 23B, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
CS 2: Số 2, phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3.792.0314;
Website: kt-ktdonga.vn
Email: tc-ktktdonga@gmail.com