Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Mã trường: CT27

 

…….

 
==========================================================================================

Địa chỉ: Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 3 353.1324; 3 353.2091
Website: ctet.edu.vn