Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: CT25

 

………

 
==========================================================================================

Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3 556.6300; Fax: (04) 3 556.2956
Website: www.kinhtecongnghiephanoi.com
Email: cdktcn@kinhtecongnghiephanoi.com