Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Mã trường: 0142

 

………..
==========================================================================================

Địa chỉ: Số 18 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN
Tel: (04) 3.784.9979; Website: chn.edu.vn
Email: cdcdhn@yahoo.com