Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 26/09/2017

Trường Trung cấp Tin học – Tài chính Kế toán Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Tin học – Tài chính Kế toán Hà Nội
Mã trường: 0132

 

……..

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Xóm 3, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (04) 3.757.8402
Website: tinhoctaichinhhanoi.edu.vn
Email: tc-thkttc@hanoiedu.vn