Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
Mã trường: 0113

 

……….

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 1118 Nguyễn Khoái, Lĩnh Nam, Hà Nội
Tel: (04) 3.644.1839
Website: hoasuaschool.com
Email: hoasuaschool@gmail.com