Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại
Mã trường: 0105

 

……

 

===========================================================================================

Địa chỉ: KM12 Quốc Lộ 32, Ngoạ Long Minh Khai – Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.37632166 – 04.37632188 – Fax: 04.7632168
Email: tuyensinh@cnktdn.edu.vn
Website: http://www.cnktdn.edu.vn