Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
Mã trường: CT20

 

……..

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 16, đường Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, quận Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6656 6463
Email: daotao@viu.edu.vn
Website: http://www.viu.edu.vn