Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 24/05/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội
Mã trường: GD18

 

……..

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 233 đường Khương Trung mới, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3 557.7501
Fax: (04) 3 557.6629
Website: www.hanetco.edu.vn


sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn