Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
Mã trường: VH06

 

……..

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3 756.0745; 3 754.1936
Website: htc.edu.vn