Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 24/05/2017

Nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
 3. Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội
 4. Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại
 5. Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
 6. Trường Trung Cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội
 7. Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
 8. Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
 9. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long
 10. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thăng Long
 11. Trường Trung cấp Tin học – Tài chính Kế toán Hà Nội
 12. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
 13. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 14. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
 15. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà
 16. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội
 17. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
 18. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Dân lập Phương Đông
 19. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô

sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn