Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
Mã trường: 0133

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Km 9 + 500, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 2.212.8961; 3.854.4425
Website: tc-tonghophanoi.edu.vn
Email: tc-ktktth@hanoiedu.vn