Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội
Mã trương: 0127

 

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tel: (04) 6 267.1446
Website: danganh.edu.vn
Email: truongtcktdnhn@yahoo.com.vn