Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Mã trường: 0124

 

………

 
=======================================================================================

Địa chỉ: 131B Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 3.562.3065; 6.293.3525
Email: tcktkttm@gmail.com