Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/08/2017

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I
Mã trường: 0119

 

……

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3.557.1223; 3.557.1224
Email: tc-ktkthn1@hanoiedu.vn
Website: ktkthn1.edu.vn