Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy
Mã trường: CT01

 

…….
=============================

Địa chỉ: Số 131 đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (04) 3 558.2926
Email: truongthcnctm@gmail.com