Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô
Mã trường: GD65

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn
Điện thoại: 043.386 1763 – 043.386 1791, Fax: 043.386 1693