Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Điện lực

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Điện lực
Mã trường: CT38

 

……..
========================================

Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: Tuyển sinh: 04 2245 2662, Hành chính Quản trị: 04 2218 5607
Fax: 04 3836 2065