Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội
Mã trường: 0143

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Ngõ 86 phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
Tel: (04) 3.767.3896;
Email: dtdlhn2005@vnn.vn