Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
Mã trường: CT07

…….

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Thôn Kim Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
Tel. (04) 3 692.2552
Website: hict.edu.vn
Email: sgf1@vnn.vn