Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

Posted By An Smile On Friday, March 8th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
Mã trường: GD08

 

……..

 
=======================================================================================

Địa chỉ: Km 12, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, HN
Tel: (04) 3 763.7574; 6 295.2832
Website: hitech.edu.vn
Email: tuyensinh@hitech.edu.vn