Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường Trung Cấp Kỹ thuật Xe – Máy

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung Cấp Kỹ thuật Xe – Máy
Mã trường: QP03

 

………

 

===========================================================================================

Phường Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, Hà Nội
Tel: (04) 3 383.9631 (DĐ: 0989 531.733)