Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Thành Đô
Mã trường: DG65

 

…….

 

===========================================================================================

Địa chỉ: Lộ Hậu Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0710) 3 840.666
Website: www.tdu.edu.vn
Email: daihoctaydo@tdu.edu.vn