Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Hệ TC trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường Cao đẳng nghề)

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ TC trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trường Cao đẳng nghề)
Mã trường: GD38

 

………

 

 

===========================================================================================

Địa chỉ: 15A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (04) 3 868.2917
Email: caodangnghebk@gmail.com