Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Mã trường: 0112

 

………

 

 

===========================================================================================

Số 6, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3.754.5431;
Website: nbk.edu.vn
Email: tc-ktcnnbkhiem@hanoiedu.vn